Seminario Actividades de aula para Paneis Dixitais.

Durante o curso 2023-24, dentro do  Plan de Formación Permanente do Profesorado no centro levouse a cabo un Seminario de deseño de Actividades de aula para Paneis Dixitais . O profesorado participante recibiu formación por parte de Jose Pino Vázquez, profesor de informática no IES A Pinguela de Monforte de Lemos.
Asimesmo, como produto do curso, o profesorado elaborou unha proposta de actividades recollida neste libro dixital.