Concurso: deseño dun logo.

Concurso para elexir un logo para o noso proxecto acreditado 2023-1-ES01-KA121-ADU000120322 Erasmus +.

LER AS BASES DO CONCURSO