Horario.

COORDINADORA: Julia González Gómez.

correo: gonzagomez.juliam@edu.xunta.gal .

Horario de atención: venres de 11.30 a 12.30 na aula 17.