Entrevista fin de curso 22/23

ENTREVISTA A MONTSE (VICEDIRECTORA), TERESA (XEFA DE ESTUDOS) E CARMEN (PROFESORA DE ALEMÁN).
UN ABANO DE POSIBILIDADES