Profesorado de Galego

                                           DEPARTAMENTO DE GALEGO  CURSO 2019/2020

DOCENTES

HORAS DE ATENCIÓN Ó ALUMNADO

 

De la Iglesia Barrientos, Antonia

1º cuadrimestre: Luns, de 11.30 a 12.00 e Martes, de 11.00 a 11.30

2º cuadrimestre: Luns, de 11.30 a 12.00; martes e mércores, de 08.45 a 09.00

Taboada Eiré, Cristina Xoves, de 20.00 a 20.30 e venres, de 12.00 a 12.30