Proxecto Europeo DILEMMA. Mobilidades.

 Resolución das mobilidades de formación que vai realizar o persoal da EOI dentro do  proxecto europeo DILEMMA, cofinanciado pola Unión Europea a través do Programa Erasmus+. 

VER ACTA
Dixitalización da ensinanza de linguas estranxeiras mirando polo medio ambiente

2022-1-ES01-KA122-ADU-000077320