PROFESORADO CURSO 2019/20

  HORAS DE ATENCIÓN Ó ALUMNADO

DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS

DOCENTES

HORAS DE ATENCIÓN Ó ALUMNADO

Casielles Iglesias, Nancy

Martes, de 19.30 a 20.00 e Mércores, de 17.30 a 18.00

Iglesias Bragaña, Mª Isabel

Mércores, de 18.00 a 19.00