Oferta educativa 2019/20

VER LISTAXE DE GRUPOS DE INGLÉS. Horarios de 16 a 20:30. Ofértanse os nivéis A1, A2, B1 y B2  . Grupos de 2 días á semana.

VER OFERTA DE CURSOS MONOGRÁFICOS  Son cursos (na EOI Ourense e nalgunhas seccións) de 30 ou 60 horas (cuadrimestrais ou anuais) dirixidos ó público en xeral, estea ou non matriculado nun curso ordinario na EOI.