Inicio das clases. EOI Viveiro. Curso 2020-2021

Inicio das clases. EOI Viveiro. Curso 2020-2021

O alumnado da Sección de Burela debe consultar as súas datas no "Taboleiro de Anuncios Burela"

Matrícula para o curso 2020-21

A matrícula para o vindeiro curso 2020-2021 está regulada na circular 3/2020 da D.X. de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

ALUMNADO NOVO

En primeiro lugar deberás facer a preinscrición (solicitar praza). PRAZO: Dende o 1 ao 19 de outubro. Podes consultar a nosa oferta educativa.

Unha vez admitido deberás formalizar a matrícula. PRAZO: Dende o 21 ao 30 de outubro.

ALUMNADO ANTIGO (rematou ou renunciou á matrícula o curso 2019-2020 nesta escola). Non necesitas realizar preinscrición.

Prazos de matrícula:

Alumnado oficial apto en xuño ou que renunciou á matrícula. Dende o 14 ao 22 de setembro.

Alumnado oficial de promoción convocado en setembro e alumnado oficial de cursos que certifican apto en setembro. Dende o 22 ao 30 de setembro.

Alumnado oficial  convocado en outubro. Dende o 13 ao 16 de outubro.

PARA TODO O ALUMNADO

Información IMPORTANTE ao alumnado:

-A posta en marcha do grupo da súa elección dependerá do número mínimo de persoas inscritas que o xustifique.
-A realización das probas parciais de febreiro e finais de xuño e setembro poderán realizarse en días e horas diferentes aos horarios ordinarios das clases do curso no que se matrícula. Igualmente, na convocatoria de setembro poderán coincidir as probas de distintos idiomas na mesma data e hora.

- Despois de matricularte a través de internet, e pagar as taxas correspondentes (salvo exención), debes entregar na secretaría da Escola (telematicamente ou de forma presencial) os impresos de matrícula xerados pola aplicación web, os resgardos de ter pagado as taxas ou documentación que acredite a exención de pagalas  e, de ser necesario, o resto da documentación, dentro do prazo de matrícula.

- A presentación da documentación para a formalización da matrícula na secretaría farase telemáticamente no correo matriculaeoiviveiro@gmail.com Este é o único correo válido para presentar a documentación de matrícula na escola, e non é válido para realizar ningún outro trámite, como preguntas xerais sobre prazos e trámites de matrícula. No caso de non poder realizala por este medio, poderás presentala fisicamente na secretaría da Escola.

Sistema de avaliación no curso 2019-2020

Se tes dúbidas sobre como se avalía este ano, aquí tes unha breve explicación sobre o sistema de avaliación no curso 2019-2020.

Acceso a CentrosNet

Para entrar en CentrosNet por primeira vez segue estas instrucións, se xa entraches pero tes dúbidas de como cubrir cada campo na patalla de acceso, repasa o punto 4 das anteriores instrucións. 

Se xa entraches en centrosNet e creaches o teu contrasinal persoal pero non o recordas, segue estas instrucións

Se non estás seguro se creaches o teu contrasinal persoal ou non coñeces algún dos campos a cubrir na páxina de acceso, ponte en contacto por teléfono (982551745) coa secretaría da Escola.

Distribuir contido