Preinscrición e matrícula

Preinscrición e matrícula. Curso 2020-21

PREINSCRICIÓN

Farase on-line no seguinte enlace: https://www.eoidigital.com/preinsxunta. Non é necesario presentar ningunha documentación para preinscribirse. Para iniciar o proceso debes pulsar na parte superior dereita (debaixo do escudo da Xunta) onde pon DAR DE ALTA. Importante! Non olvides o contrasinal que vas a crear, pois será necesario máis adiante.

Deberá facer preinscrición para poder matricularse o seguinte alumnado:

- Alumnado que empeza no primeiro curso de nivel básico.

- As persoas procedentes da proba de clasificación.

- As persoas que solicitan acceso directo por titulación.

- As persoas que se incorporan á ensinanza presencial tras superar as probas de certificación polo réxime libre.

- As persoas procedentes de traslado de expediente.

- Antigo alumnado que non estivera matriculado no curso 2019-20 polo réxime oficial.

Se xa cursaches estudios do idioma no que te preinscribes en algunha Escola Oficial de Idiomas no curso 2017-18 ou anteriores, consulta as seguintes táboas para saber en que curso debes preinscribirte.

Podes consultar as instrucións para realizar a preinscrición on-line.

 

MATRÍCULA

As persoas que fixeron preinscrición poderán consultar a partir do día 21 de outubro (entrando co contrasinal que se creou para realizar a preinscrición) na aplicación web de preinscrición se foi admitido. De ser así, terá dispoñible (do 21 ao 30 de outubro) nesa páxina un acceso directo ao enlace de matrícula (esta é a forma que recomendamos, dende esta Escola, para que o alumnado que fixo preinscrición acceda ao enlace de matrícula).

Farase on-line a través do seguinte enlace: https://www.informaticacentros.com/xunta . A matrícula non será válida ata que se realize, salvo excepción, o pagamento de taxas, e se presente toda a documentación na secretaría da Escola dentro o prazo de matrícula. A presentación da documentación para a formalización da matrícula na secretaría farase telematicamente, no correo matriculaeoiviveiro@gmail.com . Este é o único correo válido para presentar a documentación de matrícula na escola, e non é válido para realizar ningún outro trámite,  como preguntas xerais sobre prazos e trámites de matrícula. No caso de non poder realizala por este medio, poderás presentala fisicamente na secretaría da Escola.

 

Podes consultar as instrucións para relizar a matrícula on-line.

Información IMPORTANTE ao alumnado:
-A posta en marcha do grupo da súa elección dependerá do número mínimo de persoas inscritas que o xustifique.
-A realización das probas parciais de febreiro e finais de xuño e setembro poderán realizarse en días e horas diferentes aos horarios ordinarios das clases do curso no que se matrícula. Igualmente, na convocatoria de setembro poderán coincidir as probas de distintos idiomas na mesma data e hora.
Distribuir contido