Lexislación

Lexislación de ensinanza de idiomas

Neste enlace podes consultar toda a lexislación que atinxe ao ensino de idiomas.

Neste enlace podes consultar o Marco Común Europeo de Referencia para as Línguas.

Distribuir contido