Acceso directo por titulación

Acceso directo

Poderase acceder directamente a un curso distinto do 1º de nivel  básico a través das seguintes vías:

A) Continuación dos estudos en Escolas Oficiais de idiomas.

B) Proba clasificación.

C) Por titulacións acreditativas establecidas na Orde do 21 de xuño de 2016. Darán acceso ao primeiro curso do nivel inmediatamente superior ao acreditado.

D) As persoas que acrediten o título de bacherelato (antigo BUP e COU) terán acceso ao nivel intermedio B1 do idioma que cursaron como primeira lingua estranxeira.

E) As persoas que acrediten o título de ESO (antigo 2º de BUP) terán acceso ao nivel básico A2 do idioma que cursaron como primeira lingua estranxeira.

 

Distribuir contido