Organigrama

Organigrama do curso 2019-2020

Curso 2019-2020

Equipo directivo:

Director: Francisco José Pérez Rodríguez.

Xefa de estudos: Rocío Gayoso Rodríguez.

Secretaria: Soraya Pombo Casal.

Xefaturas de departamento:

Alemán: Estrella González Babarro.

Francés: María Carmen Aido Lago.

Inglés: Lucía Campaña Laíño.

Italiano: Mónica Lista Rodríguez.

Distribuir contido