EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Dende a área de Música, como este ano é o ano das artes, e a música é unha delas, traballouse o noso proxecto da reciclaxe.