Skip to Content

Prezadas familias:

Indícase a continuación a relación de datas e horas para a celebración das xuntanzas iniciais entre as persoas titoras de cada grupo e os pais, nais e titores/as legais do alumnado:

6º de educación infantil e 1º de educación primaria: Mércores, 20 de setembro, ás 16.30h.

2º e 3º de educación primaria: Mércores, 20 de setembro, ás 17.00h.

4º, 5º e 6º de educación primaria: Mércores, 20 de setembro, ás 17.30h.

1º e 2º ESO: Xoves, 21 de setembro, ás 16.00h.

3º e 4º ESO: Xoves, 21 de setembro, ás 17.00h

O lugar de recepción será a entrada principal dos edificios de primaria e secundaria, respectivamente. A continuación, as familias de cada grupo acompañarán á persoa titora correspondente á aula de referencia. 

Lembramos que se abordarán asuntos relacionados co funcionamento do centro, xunto con outras consideracións de importancia para o desenvolvemento de cada grupo. Polo tanto, recomendamos a máxima asistencia posible. 

Moitas grazas de antemán pola vosa colaboración e participación. 

 


Prezadas familias:

O vindeiro luns, 11 de setembro, dará comezo o curso 2023-2024.

O alumnado de 4º de educación infantil participará nun período de adaptación ao contexto escolar, seguindo as indicacións que proporcionará a persoa titora na xuntanza que manterá esta semana coas familias do seu grupo. O resto dos estudantes de educación infantil e primaria iniciarán as clases no horario correspondente ao mes de setembro (de 09.15h a 14.15h para as sesións lectivas e de 14.15h a 15.00h para a quenda única do comedor, no caso de aqueles/as alumnos/as que sexan usuarios/as do mesmo).

Pola súa parte, os/as estudantes de educación secundaria incorporaranse ás clases no seu horario habitual (de 08.45h a 14.05h os luns, mércores, xoves e venres; de 08.45h a 13.30h e de 16.10h a 18.40h os martes).

Benvidos a todos e todas!


Estimadas familias:

O centro permanecerá pechado durante o mes de agosto. Ante calquera urxencia, poden poñerse en contacto a través do correo electrónico: cpi.cabo.area@edu.xunta.gal

Bo verán.


Está dispoñible no taboleiro de Secretaría do centro ou descargando aquí a listaxe de libros de texto para o curso 2023/2024.


Como cada ano, está dispoñible na secretaría do centro ou descargando aquí,o impreso de solicitude de asistencia ao comedor do alumnado, para o vindeiro curso 2023/2024, que deberá ser entregado no edifico da ESO en horario de 09,00 a 14,00 horas.

O prazo preferente para entregar no centro este impreso abrangue do xoves 06 de xullo ata o 14 de xullo de 2023.

Ademais, está dispoñible na secretaría do centro ou descargando aquí, o impreso de solicitude de colaboración no comedor para o vindeiro curso 2023/2024, que deberá ser entregado no edificio de ESO en horario de 09,00 a 14,00 horas.


O mércores 21 de Xuño o centro CPIP Cabo de Area coa chegada do fin do curso 22/23 celebrou dous eventos, o 50 aniversario do centro e a gradación de 4º de ESO.

Co 50 aniversario celebrouse un carreira conmemorativa, na cal se correu cunha camiseta deseñada para este día e que se regalou a todas/os as/os participantes. Ademais, ao finalizar a carreira deuse unha mazá, unha barriña enerxética e auga. 

Tamén durante a gradación emitiuse un vídeo para a celebración do 50 aniversario. Este foi creado pola profesora de 3º de Primaria, Mariña Lema, cantado polo seu alumnado, maquetado polo profesor Sergio Pereira, e coa colaboración de toda a comunidade educativa. (Facendo clic na imaxe podedes acceder ao vídeo)

Tedes tamén o vídeo subido a YOUTUBE na seguinte ligazon: https://youtu.be/aheuODGQhMc

Desde o CPIP Cabo dá Area queremos dar as GRAZAS a todas as persoas que fixeron posible estes dous eventos: familias, alumnado, profesorado e persoal non docente.

Tamén desexamos todo o mellor a todo o alumnado de 4º da ESO nesta nova etapa que comezan.


Todo o alumnado da ESO deberá formalizar a matrícula para o seu curso correspondente.

O prazo de matrícula para o curso 2023-2024 abranguerá, segundo a normativa vixente, do 23 de xuño ao 07 de xullo.  De non formalizar a matrícula no período establecido, entenderemos que renuncia á praza.

Atención preferente nas datas seguintes en horario de 9:00 a 14:00h para a matrícula nos seguintes niveis:

1º ESO: 23 e 26 de xuño de 2023

2º ESO,3º ESO e 4º ESO: 27 e 28 de xuño de 2023


Entrega de notas de todos os curso da ESO: 26 de xuño ás 10:00 horas na súa respectiva aula co/a titor/a. Xunto coas notas recibirá o impreso necesario para documentación necesaria.  Ademais, as cualificación publicaranse en Abalar o 26 de xuño ás 17 horas. O prazo de reclamacións abranguerá os días 27 e 28 de xuño de 10:00 a 14:00h. O profesorado estará dispoñible para as posibles aclaracións sobre as cualificacións.

Xunto co boletín de cualificacións, farase entrega dos consellos orientadores ao alumnado de 2º e 4º de ESO, así como a aqueles alumnos/as propostos para a Formación Profesional Básica. Entregarase igualmente certificación de estudos ao alumnado de 4º de ESO.


DATAS DE MATRÍCULA ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA: Do 20 ao 30 de xuño.

O resto de alumnado de infantil e primaria xa matriculado no curso 2022/2023 no CPI Plurilingüe Cabo da Area ten garantizada a súa continuidade e non é necesario volver a facer a matrícula.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO (CURSO 2023/2024):

 1. Fotocopia das tarxetas sanitarias do alumno/a
 2. Fotocopia do libro de familia
 3. 2 Fotografías tamaño carné actualizadas
 4. Certificado de empadroamento
 5. Certificado médico
 6. Soamente para novo alumnado de infantil: Enquisa uso familiar da lingua.
 7. De ser o caso, certificado discapacidade (en caso de non telo entregado antes no proceso de admisión)
 8. De ser o caso, resolución xudicial de separación,divorcio ou convenio regulador (en caso de non telo entregado antes no proceso de admisión)

 Os documentos de formalización de matrícula que se poderán recoller na Secretaría do centro en horario de 9 a 14 horas.

Lembramos que, unha vez realizada a matrícula, a familia deberá darse de alta na aplicación abalarmóbil.

 


 • Listaxe provisional das solicitudes admitidas e excluídas:  10/07/2023

 • Reclamacións á listaxe provisional: 11/07/2023 e 12/07/2023

 • Listaxe definitiva cos libros asignados a cada alumna/o: 13/07/2023

 • Entrega dos vales para adquirir o material escolar e libros: Do 13/07/2023 ao17/07/2023 (horario de 10:00 a 13:00 horas). Quen non recolla os vales estes días poderá facelo en setembro.

As listaxes do fondo de libros poderanse consultar na aplicación fondolibros, identificándose previamente coa Chave 365 ou co certificado dixital, tamén se poden consultar no taboleiro de anuncios no interior do Centro.

 

Os libros de préstamo asignados ao alumnado serán entregados ao comezo do curso. by Dr. Radut