Skip to Content

Horario de atención ao público en administración:

9:00 - 14:00 horas

Contacto:

CPI Plurilingüe Cabo da Area

Rúa Isidro Parga Pondal, nº45

15118 Laxe

881 88 07 09

cpi.cabo.area@edu.xunta.gal


O xoves, 21 de decembro, o alumnado de educación infantil e primaria do centro preparou diversas actuacións musicais e teatrais co fin de celebrar o comezo dos festexos do Nadal, participando no xa tradicional Festival de Inverno do CPI Plurilingüe Cabo da Area. Para visualizar o espectáculo, non deixedes de clicar nas seguintes ligazóns. 

Actuación do alumnado de educación infantil

Actuación do alumnado de 1º de educación primaria

Actuación do alumnado de 2º de educación primaria

Actuación do alumnado de 3º de educación primaria

Actuación do alumnado de 4º de educación primaria

Actuación do alumnado de 5º de educación primaria

Primeira parte da actuación do alumnado de 6º de educación primaria

Segunda parte da actuación do alumnado de 6º de educación primaria


O mércores, 20 de decembro, os Reis Magos visitaron ao alumnado de educación infantil e os primeiros cursos de primaria para recibir os saúdos agarimosos dos nosos estudantes e as cartas que prepararon coas súas peticións para o Nadal. 


O martes, 19 de decembro, o alumnado de educación infantil e primaria do centro recibiu a visita de Papá Noel, que se achegou ás instalacións do CPI Plurilingüe Cabo da Area para compartir agasallos e os seus mellores desexos para o Nadal cos estudantes de menor idade.


Destinarios:

  • O alumnado procedente da EEI de Traba.
  • O alumnado de 4º ESO que desexe iniciar os estudos de bacharelato no IES Eduardo Pondal (Ponteceso).

Se, pola contra, desexan que vaian a outro centro educativo distinto dos anteriores, deberán agardar ao prazo ordinario de admisión: do 1 ao 20 de Marzo.

 Documentación a presentar:

  • Solicitude de reserva – anexo I e anexo I-bis (Documento: ED550A)
  • Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e as persoas proxenitoras

 Presentación da solicitude:

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, mediante o formulario normalizado dispoñible na aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderá presentarse na secretaría do centro educativo onde está matriculado o/a alumno/a no presente curso 2023/2024.

 Publicación das listaxes de admitidos:

 O día 22 de febreiro de 2024 publicarase a listaxes de admitidos mediante reserva de praza no centro onde está matriculado o/a alumno/a no presente curso 2023/2024.

IMPORTANTE:

O alumnado que continúa estudos no centro onde está matriculado ten garantida a súa permanencia nel e, polo tanto, non precisa dun novo procedemento de reserva nin de admisión. 


Tal e como o recolle a Orde do 4 de xaneiro de 2024, neste centro, prohíbese o uso de teléfonos móbiles e calquera outro dispositivo electrónico (agás o ordenador Edixgal, dado que se trata dunha ferramenta didáctica de uso diario para o desenvolvemento das distintas materias) durante os períodos lectivos (horas de clase) e non lectivos (as entradas e saídas, o tempo de recreo, de comedor escolar, de desprazamento no transporte escolar e os períodos dedicados ao desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares).

Recoméndase ao alumnado que evite asistir ao centro con teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos, xa que en caso de acudir con eles, durante os citados períodos lectivos e non lectivos, o alumnado deberá mantelos inactivos e debidamente gardados, sen estar á vista.

De incumprirse esta norma, os aparellos serán requiridos ao alumnado e custodiados no centro (Artigo 11.3 da Lei 4/2011) ata a súa recollida por parte dos seus titores legais ou persoa en quen delegue, e ademais, acompañarase da medida correctora correspondente. 

Tan só, e cando o docente o solicite, poderanse empregar como ferramenta pedagóxica. Neste caso, o profesorado remitirá unha autorización ás familias.

Exceptuarase desta restrición o emprego proporcionado e razoable dos dispositivos por cuestións de oportunidade ou necesidade, médicas ou de outra índole, sempre e cando o motivo estea xustificado da maneira que se considere en cada caso atendidas as circunstancias, e así sexa autorizado pola dirección do centro, ou, de non ser isto posible, polo profesorado. 


Prezadas familias,

Como sabedes, o centro está a organizar unha carreira solidaria que tiñamos previsto realizar en datas próximas. Non obstante, debido ao mal tempo continuado que vimos sufrindo nas últimas semanas, esta actividade aprázase ata unha data aínda por determinar. En canto contemos con máis datos ao respecto, volveremos a informarvos.

As familias que desexen participar deberán aboar o custo da inscrición antes do inicio do evento nunha caixa que haberá ao carón da saída da carreira e completar previamente o seguinte formulario de inscrición: https://forms.gle/pUMtMJv9MFKM6K6h8 

 Moitas grazas a todos e todas pola vosa colaboración. 


Prezadas familias:

Indícase a continuación a relación de datas e horas para a celebración das xuntanzas iniciais entre as persoas titoras de cada grupo e os pais, nais e titores/as legais do alumnado:

6º de educación infantil e 1º de educación primaria: Mércores, 20 de setembro, ás 16.30h.

2º e 3º de educación primaria: Mércores, 20 de setembro, ás 17.00h.

4º, 5º e 6º de educación primaria: Mércores, 20 de setembro, ás 17.30h.

1º e 2º ESO: Xoves, 21 de setembro, ás 16.00h.

3º e 4º ESO: Xoves, 21 de setembro, ás 17.00h

O lugar de recepción será a entrada principal dos edificios de primaria e secundaria, respectivamente. A continuación, as familias de cada grupo acompañarán á persoa titora correspondente á aula de referencia. 

Lembramos que se abordarán asuntos relacionados co funcionamento do centro, xunto con outras consideracións de importancia para o desenvolvemento de cada grupo. Polo tanto, recomendamos a máxima asistencia posible. 

Moitas grazas de antemán pola vosa colaboración e participación. 

 


Prezadas familias:

O vindeiro luns, 11 de setembro, dará comezo o curso 2023-2024.

O alumnado de 4º de educación infantil participará nun período de adaptación ao contexto escolar, seguindo as indicacións que proporcionará a persoa titora na xuntanza que manterá esta semana coas familias do seu grupo. O resto dos estudantes de educación infantil e primaria iniciarán as clases no horario correspondente ao mes de setembro (de 09.15h a 14.15h para as sesións lectivas e de 14.15h a 15.00h para a quenda única do comedor, no caso de aqueles/as alumnos/as que sexan usuarios/as do mesmo).

Pola súa parte, os/as estudantes de educación secundaria incorporaranse ás clases no seu horario habitual (de 08.45h a 14.05h os luns, mércores, xoves e venres; de 08.45h a 13.30h e de 16.10h a 18.40h os martes).

Benvidos a todos e todas!


Estimadas familias:

O centro permanecerá pechado durante o mes de agosto. Ante calquera urxencia, poden poñerse en contacto a través do correo electrónico: cpi.cabo.area@edu.xunta.gal

Bo verán.by Dr. Radut