Skip to Content


Prema AQUI para ver a listaxe do curso.CPI Plurilingüe CABO DA AREA

INFORMA:

Segundo a Orde 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado de Educación Infantil, Primaria e Secundaria.

O prazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnado para o curso 2018 - 2019 abranguerá do 1 ao 20 de marzo, ambos os dous inclusive.

Será preciso presentaE a seguinte documentación:

 • Solicitude de ingreso que será única e terá carácter vinculante.

 • 2 Fotos tamaño carnet

 • Fotocopia do libro de familia (folla do neno/a e do matrimonio)

 • Autorización dos proxenitores para a admisión do alumno.

 • Fotocopia da tarxeta sanitaria (pai, nai, e do neno/a).

 • Fotocopia do DNI (pai, nai e do neno/a)

 • Fotocopia de Título Oficial de Familia numerosa.

 • Certificado médico

 • Certificado minusvalía

 • Familia monoparental acreditar con:

   

  • Certificado de convivencia

  • Resolución xudicial de separación, divorcio ou medidas partena-filiais ou convenio regulador.

   

 • Impreso de transporte

 • Certificado do padrón municipal

 • Copia da renta, no caso de que solicite o servizo de comedor

 • Certificación académica en caso de estar matriculado en cursos anteriores.

 

Toda a documentación que se presente deberá ser orixinal ou copia cotexada.

 

NOTA: Tódolos impresos serán proporcionados na secretaría do centro no seguinte horario:

Mañás: de 9:30 a 13:30

 

Laxe, a 26 de febrero de 2018

A Dirección   

LISTADO DE LIBROS DE TODAS AS ETAPAS

CURSO 2017/18

 

 

 

 

  

ABERTO PRAZO DE INSCRICIÓN PARA AS PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO MEDIO

 

 

 

 • Prazo inscrición: do 13 ao 23 de marzo de 2017, ambos incluídos.

 

 

 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN:

 

 • En soporte papel na secretaría de calquera instituto de educación secundaria onde se impartan ensinanzas de ciclos formativos de formación profesional ou centros integrados de formación profesional.

 

 • Via web na seguinte aplicación:  https://www.edu.xunta.es/ciclosprobasque estará activa durante o prazo de inscrición. Poderase cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

 

DATAS E HORARIOS DA PROBA:

*Lembrar que hai que acudir á proba co DNI e a copia do impreso de inscrición que se realizou.


1. As probas de acceso aos Ciclos de Grao Medio terán lugar o día 31 de maio de 2017 no horario que se indica:

 

 • Ás 9.00 horas: presentación. 

 • Das 10.00 ás 13.00 horas: parte matemática e parte sociolingüística. 

 • Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica

 

 

 

 

 

Calendario de probas de acceso a ciclos medios de Formación Profesional

 

Convocatoria 2017

 

Probas de acceso

Datas

Inscrición para a proba

13-23 marzo

 

Publicación das listaxes provisionais

6 abril

 

Reclamación contra as listaxes provisionais

18-21 abril

Publicación das listaxes definitivas

16 maio

 

Publicación dos centros públicos onde se realizan as probas

16 maio

Celebración da proba

31 maio

 

Publicación da listaxe de cualificacións provisionais

12 xuño

Reclamación contra a listaxe de cualificacións provisionais

13-16 xuño

Publicación da listaxe de cualificación definitivas

23 xuño

Entrega de certificados nos centros

A partir do 26 xuño

 

Recursos contra as cualificacións definitivas das probas de acceso

26 xuño-26 xullo

 

 

 

 

 

 

  

ABERTO PRAZO DE INSCRICIÓN PARA AS PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO MEDIO

 

 

 

 • Prazo inscrición: do 13 ao 23 de marzo de 2017, ambos incluídos.

 

 

 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN:

 

 • En soporte papel na secretaría de calquera instituto de educación secundaria onde se impartan ensinanzas de ciclos formativos de formación profesional ou centros integrados de formación profesional.

 

 • Via web na seguinte aplicación:  https://www.edu.xunta.es/ciclosprobasque estará activa durante o prazo de inscrición. Poderase cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

 

DATAS E HORARIOS DA PROBA:

*Lembrar que hai que acudir á proba co DNI e a copia do impreso de inscrición que se realizou.


1. As probas de acceso aos Ciclos de Grao Medio terán lugar o día 31 de maio de 2017 no horario que se indica:

 

 • Ás 9.00 horas: presentación. 

 • Das 10.00 ás 13.00 horas: parte matemática e parte sociolingüística. 

 • Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica

 

 

 

 

 

Calendario de probas de acceso a ciclos medios de Formación Profesional

 

Convocatoria 2017

 

Probas de acceso

Datas

Inscrición para a proba

13-23 marzo

 

Publicación das listaxes provisionais

6 abril

 

Reclamación contra as listaxes provisionais

18-21 abril

Publicación das listaxes definitivas

16 maio

 

Publicación dos centros públicos onde se realizan as probas

16 maio

Celebración da proba

31 maio

 

Publicación da listaxe de cualificacións provisionais

12 xuño

Reclamación contra a listaxe de cualificacións provisionais

13-16 xuño

Publicación da listaxe de cualificación definitivas

23 xuño

Entrega de certificados nos centros

A partir do 26 xuño

 

Recursos contra as cualificacións definitivas das probas de acceso

26 xuño-26 xullo

 

 

 

 

 

 

 ESTA SEMANA VAISE REPARTIR FROITA A TODO O ALUMNADO

(PLAN FOGGA)NORMATIVA QUE REGULA O PROCESO:

DECRETO 254/2012 

ORDE do 12 de marzo de 2013

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013

 RESERVA DE  PRAZA 

O PRAZO PARA SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA ESCOLAR PARA O VINDEIRO CURSO 2017/18 É DO  

1 ao 15 de  FEBREIRO DE 2017

SÓ PARA ALUMNADO DE 4º DE ESO QUE PENSE CONTINUAR OS SEUS ESTUDOS DE BACHARELATO NO IES DE PONTECESO 

PÓDESE FACER DE XEITO MANUAL (como se fixo en convocatorias anteriores), EMPREGANDO  O IMPRESO QUE SE FACILITARÁ NA SECRETARÍA DO CENTRO OU DESCARGANDOO DO SEGUINTE ENLACE

ED550A

(Premer para obter o impreso)

UNHA VEZ CUBERTO O IMPRESO  DEBERÁ SER ENTREGADO NA SECRETARÍA DO CENTRO:

TAMÉN SE PODE FACER DIRECTAMENTE NA APLICACIÓN "ADMISIÓN ALUMNADO" NO MENÚ:

Solicitudes- Solicitudes de reserva- Crear solicitudes de reserva

 

Antes do 28 de febreiro de 2017  publicarase a listaxe de RESERVA DE PRAZA

 

Distribuir contido


by Dr. Radut