Entra na nosa Biblioteca

No seguinte enlace poderás consultar os fondos da nosa biblioteca, asi como as novidades:

 http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=LEM001

HORARIO DE BIBLIOTECA
LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

10.00 -12.00

16.00 -17.30

 

18.30-20.00

15.30-16.00

17.30-18.30

19.30-20.30

17.00-18.00

 

HORARIOS DE CLASES NA BIBLIOTECA

Protocolo de acceso á biblioteca Jean Georges Noverre curso 23/24

A biblioteca comezará a súa actividade o luns 2 de outubro e rematará o venres 24 de maio.

Este curso os alumnos e alumnas poderán usar as instalacións da biblioteca con total normalidade, tanto para préstamo, como para consulta, no horario da biblioteca e sen restriccións de aforo igual que o curso pasado.

*Compre ter en conta que o horario habitual da biblioteca pode verse modificado para cubrir as gardas de profesorado.

Novidade!
Este curso 23/24 como novidade teremos á disposición do alumnado catro
ordenadores de mesa ubicados na biblioteca con conexión á rede. Os alumnos poden facer uso dos mesmos sempre e cando haxa un profesor de garda na biblioteca.

Os usuarios poderán empregar o servizo de empréstito ao longo do curso, levando ata un máximo de tres rexistros durante 15 días, renovables por outros 7.

FONDOS DE CONSULTA EN SALA: Libros que teñan a etiqueta (CONSULTA EN SALA) e as revistas. SON FONDOS QUE NON SE PODEN EMPRESTAR.

IMPORTANTE: O material para devolver polo usuario debe facerse na propia biblioteca sendo rexistrado polo programa Meiga, NUNCA SE DEIXARÁ O MATERIAL NA CONSERXERÍA.