try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CIFP A Granxa

OFERTA FORMATIVA NO CIFP A GRANXA. CURSO 2021-2022.

CICLO BÁSICO (FPB):

CBAGA01 Agroxardinaría e composicións florais

CICLOS MEDIOS:

CMINA02 Aceites de oliva e viños

CMAGA01 Produción agroecolóxica

CMAGA03 Xardinaría e floraría

CICLOS SUPERIORES:

ORDINARIO

CSSEA01 Educación e control ambiental

CSINA01 Vitivinicultura

CSAGA01 Xestión forestal e do medio natural

ADULTOS MODULAR PRESENCIAL

ZSAGA02 Paisaxismo e medio rural

ZSAGA01 Xestión forestal e do medio natural

ZSINA02 Procesos e calidade na industria alimentaria

ADULTOS MODULAR DISTANCIA

ZSSEA01 Educación e control ambiental

 

ZSINA01 Vitivinicultura