try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

ENTREGA DE NOTAS DO 1º TRIMESTRE

A publicación de notas da 1ª avaliación realizarase a través de ABALAR o 22 de Decembro.

Para o alumnado de FCT e Proxecto a publicación realizarase a través de ABALAR o 18 de Decembro.

O período de reclamacións FCT/Proxecto: 21, 22 de decembro de 10:00 a 14:00 h.