try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CIFP A Granxa

ALUMNOS CS EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL DISTANCIA

ACCESO Á PLATAFORMA PARA O "CICLO SUPERIOR DE EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL A DISTANCIA"
O Ciclo Superior de Educación e Control Ambiental a distancia desenvolverase a través da aplicación de FP A distancia e podedes acceder á mesma pinchando no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/fpadistancia/login/index.php
i
ntroducindo o voso nome de usario e contrasinal que recibichedes despois de realizar a matrícula no ciclo.
Se tendes problemas para acceder debedes poñervos en contacto coa UAC, tendes a información de contacto no seguinte enlace:
https://www.edu.xunta.gal/portal/es/uac

É moi importante que accedades canto antes á plataforma para realizar un correcto seguemento do curso.