try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Departamento de Seguridade e Medio Ambiente

 

O departamento de Seguridade e Medio Ambiente está constituído por todo o profesorado que imparte as ensinanzas propias desta familia profesional.

No CIFP A Granxa os ciclos que se corresponden con esta familia profesional son os seguintes:

  • Ciclo Superior de Educación e Control Ambiental

Para contactar con este departamento:

medioambiente.cifp.granxa@edu.xunta.gal