try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Departamento de Agraria

O departamento de Agraria está constituído por todo o profesorado que imparte as ensinanzas propias desta familia profesional.

No CIFP A Granxa os ciclos que se corresponden con esta familia profesional son os seguintes:

  • Ciclo básico de Agroxardinaría e composicións florais
  • Ciclo medio de Xardinaria e floraría
  • Ciclo medio de Produción agroecolóxica
  • Ciclo superior de Paisaxismo e medio rural
  • Ciclo superior de Xestión forestal e do medio natural

Para contactar con este departamento 

agraria.cifp.granxa@edu.xunta.gal