try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

TIC

Entre as funcións da persoa coordinadora de TIC, están:

  • Colaborar na implantación, desenvolvemento e mantemento dos recursos tecnolóxicos do centro.
  • promover e coordinar a elaboración da pçaxina web do centro.
  • Establecer canles de difusióne intercambio de experiencias, proxectos e información con outros centros.
  • Colaborar na xestión dos recursos dispoñibles

Para contactar:

tic.cifp.granxa@edu.xunta.gal