try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Departamento de Calidade e Innovación

O Departamento de calidade e innovación da soporte no noso centro ao desenvolvemento do sistema de calidade da Rede de Centros integrados da formación profesional de Galicia.

Entre outras, as súas funcións son: 

  • Deseñar e implantar os procedementos do plan de xestión de calidade e mellora contínua, garantindo o seu desenvolvemento e mantemento no funcionamento do CIFP.
  • Dirixir e coordinar as auditorías en función do establecido no plan de xestión da calidade.
  • Dirixir e coordinar as actividades referidas á innovación tecnolóxica, á tecnoloxía da información, e ao seguimento do plan de actividades de formación do profesorado.

Para maior información sobre o sistema de calidade na Rede de Centros Integrados de Formación Profesional da Xunta de Galicia, pode consultar o segunte enlace:

http://www.edu.xunta.es/fp/calidade

 

 

Inclúense neste Departamento as seguintes Coordinacións:

 

Coordinación de Programas internacionais.

programas.internacionais.cifp.granxa@edu.xunta.gal

 

 

 

Coordinación de Innovación e formación do profesorado.

innovacioneformacion.cifp.granxa@edu.xunta.gal

 

 

Coordinación de Tecnoloxías da información e da Comunicación(TIC's).

tic.cifp.granxa@edu.xunta.gal