try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

ORGANIGRAMA E CONTACTOS DO CENTRO

 

 CONTACTOS DO CENTRO

 

Agraria

 

Tlf: 886120889

Email: agraria.cifp.granxa@edu.xunta.gal

Biblioteca

 

Tlf: 886120899

Email: biblioteca.cifp.granxa@edu.xunta.gal

Calidade

 

Tlf: 886120887

Email: xescal.cifp.granxa@edu.xunta.gal

Orientación

 

Tlf: 886120885

Email: orientacion.cifp.granxa@edu.xunta.gal

EDLG

 

 

Email: edlg.cifp.granxa@edu.xunta.gal

FOL

 

Tlf: 886120879

Email: fol.cifp.granxa@edu.xunta.gal

FP Dual

 

 

Email: fpdual.cifp.granxa@edu.xunta.gal

Industrias Alimentarias

 

Tlf: 886120886

Email: industriasalimentarias.cifp.granxa@edu.xunta.gal

Innovación e Formación

 

 

Email: innovacioneformacion.cifp.granxa@edu.xunta.gal

Seguridade e Medio Ambiente

 

Tlf: 886120894

Email: medioambiente.cifp.granxa@edu.xunta.gal

Programas Internacionais

 

Tlf: 886120888

Email: programas.internacionais.cifp.granxa@edu.xunta.gal

Relación con Empresas (FCT)

 

 

Email: relacionconempresas.cifp.granxa@edu.xunta.gal

Residencia

 

Tlf: 886120890

Email: residencia.cifp.granxa@edu.xunta.gal

TIC

 

 

Email: tic.cifp.granxa@edu.xunta.gal

 

Viveiro de Empresas

 

Tlf: 886120892

Email: viveiro.cifp.granxa@edu.xunta.gal

 

Equipo Directivo

 

 

 

 

Dirección

 

Tlf: 886120884

  Email: direccion.cifp.granxa@edu.xunta.gal

Vicedirección

 

Tlf:     886120898 

Email: vicedireccion.cifp.granxa@edu.xunta.gal

Xefatura de Estudos

 

Tlf: 886120881

Email: xefatura.estudos.cifp.granxa@edu.xunta.gal

 

Secretaría

 

Tlf:886120883 

 

Email: secretaria.cifp.granxa@edu.xunta.gal