try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Acollemento

XORNADA DE ACOLLEMENTO

 

O día de comenzo do curso a dirección do CIFP dará a benvida  e fará unha pequena presentación do centro e dos membros do equipo directivo así como do xefe de departamento de orientación, resolvendo as dúbidas dos presentes.

Posteriormente presentarase aos titores de cada grupo que acompañarán aos seus respectivos alumnos a aula correspondente onde se lles facilitará información dos dereitos e deberes dos alumnos, normas e regulamentos, xustificación de faltas de asistencia, trámites e todo aquelo que o alumnado precise. 

Posteriormente farase un percorrido guiado polo titor de tódalas instalacións do centro.