Normas/Prazos

 

Prazos do proceso de admisión a ciclos formativos para o curso 2017-2018

Periodo ordinario

 • Presentación de solicitudes: do 26 de xuño ao 4 de xullo ás 13:00
 • Lista provisional de solicitudes: 7 de xullo 
 • Reclamación á listaxe provisional: do 7 ao 11 de xullo ás 13:00
 • Listaxe definitiva de solicitudes: 18 de xullo

 1ª adxudicación: 18 de xullo

 • Matriculación 1ª adxudicación: do 18 ao 24 de xullo ás 13:00
 • 2ª adxudicación: 27 de xullo
 • Matriculación 2ª adxudicación: do 27 ao 31 de xullo ás 13:00

 Periodo extraordinario de admisión

1ª adxudicación: 4 de setembro  (realízase sobre as listaxes de espera do periodo ordinario)

 • Matriculación 1ª adxudicación: do 4 ao 7 de setembro ás 13:00
 • Presentación de solicitudes: do 1 ao 8 de setembro ás 13:00
 • Lista provisional de solicitudes: 13 de setembro
 • Reclamación á listaxe provisional: do 13 ao 15 de setembro ás 13:00
 • Listaxe definitiva de solicitudes: 20 de setembro

2ª adxudicación: 20 de setembro

 • Matriculación 2ª adxudicación: do 20 ao 22 de setembro ás 13:00

 Periodo de solicitude de matrícula simultánea

 • Presentación de solicitudes: do 26 ao 29 de setembro  (sempre que existan prazas dispoñibles)
 • Matriculación: do 3 ao 6 de outubro (sempre que existan prazas dispoñibles e con resolución positiva do servizo de inspección educativa)

 Outras accións

 • Adxudicación continuada: do 26 ao 29 de setembro
 • Ofertas de prazas vacantes dos módulos de réxime ordinario para o réxime de persoas adultas: do 3 ao 6 de outubro 

Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Este documento contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición resolverase atendendo á normativa vixente.

 <<máis información, lexislación>>

<<Admisión 2017. Servizos en liña>>

 

Probas extraordinarias de setembro 2016 para FP Básica

Rama: Electricidade Electrónica

Día 1  (no CIFP Ferrolterra)

 • 9:00     Instalacións eléctricas e domóticas TELO 3
 • 12:00   Equipamentos eléctricos e electrónicos TELO 3

Día 2  (no IES Sofía Casanova)

 • 8:30    Ciencias aplicadas I
 • 10:30  Comunicación e sociedade I

      Consultar e confirmar o horario no IES Sofía Casanova.

Día 5 (no CIFP Ferrolterra)

 • 9:00   Reunión de avaliación
 • 11:00 Entrega de notas

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos

Publicada a Resolución do 30 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2013-2014.

<<ver máis>>