Docum. Alumnado

 

GALEGO-Exención de lingua galega

De acordo co Decreto 79/1994, do 8 de abril (DOG do 15 de abril), e a Orde do 30 de xuño de 1994 (DOG do 4 de agosto), polo que se desenvolve o decreto mencionado anteriormente, os alumnos que realizasen os seus estudios inmediatamente anteriores, básicos ou medios, en centros docentes doutras Comunidades autonomas ou do extranxeiro, poden solicitar a dispensa desta materia ata o vinte de outubro.

Descargar solicitude (ANEXO I)

Instancia