Calidade e innovación

 

-

 

COMPOSICIÓN

 XEFE DE DEPARTAMENTO

                José Bermudez Cora                     

 
Xefes de departamento do CIFP
 
COORDINADOR INNOVACIÓN E FORMACIÓ DO PROFESORADO Fco. Javier Ocampos
COORDINADOR TIC Jesús Busto
COORDINADOR PROGRAMAS INTERNACIONAIS Raquel Rodríguez

Política de caloidade - Certificación do sistema

 

 

                                                        Política de CalidadeCertificado do Sistema de Xestión e Calidade