Equipo de Dinamización de Lingua Galega

 

Grupo de Normalización Lingüística

Coordinador Dinamización Lingua Galega:

José Pérez Lodeiro

 

Profesorado:

3

 

 

Alumnado:

2

 

Persoal non Docente:

1

 

<<voltar>>