Ainda temos ciclos de FP dual con vacantes e está aberto o prazo de solicitudes!!!!!

 

Ainda temos ciclos de FP dual con vacantes e está aberto o prazo de solicitudes!!!!!

FP Dual CS Deseño Fabricación Mecánica con Navantia Hai 9 prazas. Haberá un test profesional/proba en setembro.

FP Dual CS Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións térmicas e de Fluidos con CT Ingenieros - Dinain.
Este ciclo é similar a Deseño, pero terá un perfil máis completo, de xeito que os futuros deseñadores teñan coñecementos dos equipamentos que deseñan: tuberías, válvulas, etc. O procedemento de selección e unha entrevista e test visual. Irán facendo entrevistas ate completar as prazas!!! Hai 3 prazas! Actualizado 3Septembro 2019

Mecatrónica con Tecnorenova en Vilalba. Hai 1 prazas. O procedemento de selección e unha entrevista ate completar as prazas!!!

Programación da Producción de Fabricación Mecánica en Demaq Hai 4 prazas. O procedemento de selección e unha entrevista ate completar as prazas!!!

Non son procesos exluintes uns de outros. simplemente hai que ir de un en un. Achegadevos ao centro e preguntade :)