Edudixital

     

      Espazo abalar                                   

         Portal educativo                                      

CEIP WFF

 

Rúa Wenceslao Fernández Flórez, 16, 15660 Cambre.

 ceip.wenceslao@edu.xunta.gal

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL FUNXIBLE

 LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2020-2021

EDUCACIÓN INFANTIL:

EDUCACIÓN PRIMARIA:

 

TODA A RELACIÓN DE  LIBROS DE TEXTO, MATERIAL FUNXIBLE, CADERNOS DE TRABALLO E LIBROS DE LECTURA ESTARÁ PUBLICADA NESTA PÁXINA WEB

 

 

 AXUDAS LIBROS TEXTO (FONDO SOLIDARIO) 2020-2021

prazo de presentación de solicitudes: do 20 de maio ao 19 de xuño

 

NOTA INFORMATIVA:Os alumnos de 5º e 6º de Ed. Primaria NON terán que comprar ningún libro de texto, quedando excluídos da participación do fondo solidario de libros de texto. Todo o alumnado destes cursos empregará unicamente os materias dixitais e funxibles que se relacionan las listas anteriores.  Poden solicitar o cheque para axuda de material se reunen os requisitos da orde do 12 de maio de 2020.