SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Neste apartado aparecerán enlaces aos documentos relativos aos servizos complementarios: comedor e transporte. 

COMEDOR

 Pódese consultar o Protocolo de funcionamento do comedor do centro pinchando aquí.

O prazo para solicitar comedor para os alumnos xa matriculados no centro é do 20 ao 31 de maio.

Formularios de solicitude (curso 2018-2019)

Anexo II: Modelo autodeclaración para o pago do comedor.

Anexo II: Solicitude colaborador voluntario comedor escolar (prazo do 22 de xuño ao 11 de setembro)

Nos seguintes enlaces pódese consultar a lexislación relativa á organización, ao funcionamento e á xestión dos comedores:

Decreto 132/2013 do 1 de agosto

 

TRANSPORTE

RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

O prazo para solicitar transporte para os alumnos xa matriculados no centro é do 20 ao 31 de maio.

Formularios de solicitude para o curso 2018-2019.

Autorización para recoller ao alumno na parada de autobús.