Edudixital

     

      Espazo abalar                                   

         Portal educativo                                      

CEIP WFF

 

Rúa Wenceslao Fernández Flórez, 16, 15660 Cambre.

 ceip.wenceslao@edu.xunta.gal

Recursos Dixitais

 

Aula virtual do CEIP Wenceslao               

Galería de Imaxes do cole                        

Soporte técnico

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipwenceslao/taxonomy/term/67

Xestión de incidencias

Para resolver calquer incidencia relacionada co proxecto así coma para ofrecer un revicio de xestión de incidencias a nivel técnico, a Consellería de Educación dota aos centros co denominado Servizo Premium, que está a dispor daqueles usuarios de equipos Abalar-E-Dixgal. Toda a información sobre como se xestionan estas incidencias podemos consultala no seguinte enlace:

                                                                                                                              Servizo Premium

Distribuir contido