CIRCULARES

AS CIRCULARES INFORMATIVAS ENVÍANSE ÁS FAMILIAS A TRAVÉS DA APLICACIÓN TOKAPP E ENTRÉGANSE EN PAPEL A TRAVÉS DO ALUMNADO A AQUELAS FAMILIAS QUE NON AUTORIZARON O USO DA DEVANDITA APLICACIÓN.

CIRCULAR PRINCIPIO DE CURSO

CIRCULAR INFORMATIVA COMEDOR ESCOLAR

AUTORIZACIÓN ALUMNADO 5º E 6º E.P. PARA SAÍR SÓS

IMPRESO PERSOAS AUTORIZADAS PARA RECOLLER AOS ALUMNOS

LISTAXES DE ADMITIDOS BIBLIOTECA 2018-2019

CALENDARIO DE REUNIÓNS COAS FAMILIAS: (ENVIARASE POLA APLICACIÓN TOKAPP):

  • E.I. 4º: Luns 15 de outubro ás 16:15 h.
  • E.I. 5º e 6º: Luns 8 de outubro ás 16:30 h.
  • E.P. 1º e 2º E.P.: Luns 1 de outubro ás 16:30 h.
  • E.P. 3º: Luns 24 de setembro ás 16:30 h.
  • E.P. 4º: Luns 24 de setembro ás 17:30 h.
  • E.P. 5º: Martes 25 de setembro ás 16:00 h.
  • E.P. 6º: Luns 1 de outubro ás 17:30 h.

CIRCULAR INFORMATIVA AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA 3º DE E.P.

CIRCULAR INFORMATIVA AVALIACIÓN FINAL DE E.P.

CIRCULAR FIN DE CURSO