Menús

                                      

 

Menús (2º Trimestre 2019-2020)

 

                                                     

* Nos nosos menús incluímos produtos do agro da comarca e produtos ecolóxicos.

* Os menús publicados poden sufrir variacións  eventuais debidas a esixencias do

mercado ou a problemas  alleos ao noso servizo.