ADMITIDOS E NON ADMITIDOS NO SERVIZO DE COMEDOR.

As listas de admitidos e non admitidos (definitivas) no servizo de comedor para o curso 2019-20 a partir da data de reclamacións ás provisionais (2 ao 6 de setembro) pode consultarse na administración do centro.

No caso de producirse vacantes serán asignadas seguindo a orde que figure nas listas definitivas.

Antes do 13 de setembro as familias de todos os admitidos deben cumprimentar e entregar no centro o modelo de autodeclaración de prezos públicos. A renda familiar de referencia é a do exercicio fiscal de 2018.

O modelo de autodeclaración pode descargarse neste enlace