Edudixital

     

      Espazo abalar                                   

         Portal educativo                                      

CEIP WFF

 

Rúa Wenceslao Fernández Flórez, 16, 15660 Cambre.

 ceip.wenceslao@edu.xunta.gal

DOCUMENTOS DO CENTRO

  PREMENDO NOS ENLACES ACCEDEN AOS DOCUMENTOS DO CENTRO                 

 

 

PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO (PEC)

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL (PXA)

 

 

 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO (NOFC)

 

 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA (PC)

 

PLAN DE IGUALDADE

 

 

ADAPTACIÓNS

DAS PROGRAMACIÓNS

DO 3º TRIMESTRE

curso 19-20

 

 

 

 

PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO (PLC)

 

 

 

 

 

PROXECTO LECTOR DO CENTRO (PL)

 

 

 

 

 

MEMORIA ANUAL DO CURSO (MA)

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EUCACIÓN INFANTIL          

INFANTIL

PROGRAMACIÓN 1º PRIMARIA
PROGRAMACIÓN 2º PRIMARIA

PRIMEIRO

SEGUNDO

PROGRAMACIÓN 3º PRIMARIA PROGRAMACIÓN 4º PRIMARIA

TERCEIRO

CUARTO

PROGRAMACIÓN 5º PRIMARIA
PROGRAMACIÓN 6º PRIMARIA

QUINTO

SEXTO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  ESPECIALIDADES

INGLÉS  

   E.F    

  MÚSICA

       ENGLISH

             E.F

         MÚSICA

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS DE FIN DE CURSO

"Según a Orde do 22 de xullo do 1997, os pais poderán reclamar contra as cualificacións otorgadas ao finalizar o curso no prazo de 5 días hábiles interpoñendo unha reclamación por escrito ante o director/a explicando as razóns polas que se fundamenta a súa solicitude"