Instrucións para o pagamento telemático

Neste enlace pódense atopar unhas instrucións, elaboradas polo CEIP A Rabadeira de Oleiros, para o

pago das taxas do comedor por vía telemática.