DEPENDENCIAS DO CENTRO

 

- Biblioteca.
 
- Gabinete de Orientación.
 
- Dos aulas de Ed. Primaria.
 
- Almacén.
 
- Rack (Servidor Internet)
 
- Aseos alumnado.

 

- Seis aulas, titoría e aseo de Ed. Infantil.
 
- Aula de Audición e Linguaxe.
 
- Aula de Informática e almacéns.
 
- Aula de Inglés.
 
- Cociña, despensas, almacéns, aseo e vestiario.
 
- Outros almacéns.
 
- Dous aseos para o alumnado e un para o profesorado.
 
 

 

- Quince aulas de Ed. Primaria.
 
- Titoría de Audición e Linguaxe.
 
- Aula e titoría de Ped. Terapéutica.
 
- Titoría de Educación Primaria.
 
- Aula de Inglés.
 
- Almacéns.
 
- Vestiario de teatro.
 
- Dous aseos para o alumnado e dous para o profesorado.

 

 
- Un ximnasio con tatami.
 
 
- Aseos e duchas, masculinos e femininos.
 
- Almacéns de material deportivo.
Caldeiras.

 

- Salón de Actos.
 
- Aula de música.
 
- Local para actividades da ANPA.
 
- Tres aseos para o alumnado e un para o profesorado