DEPENDENCIAS DO CENTRO

 

- Biblioteca.
- Gabinete de Orientación.
- Tres aulas de Ed. Primaria.
- Almacén.
- Rack (Servidor Internet)
- Aseos alumnado.

 

- Seis aulas, titoría e aseo de Ed. Infantil.
- Aula de Audición e Linguaxe.
- Aula de Informática e almacéns.
- Aula de Inglés.
- Cociña, despensas, almacéns, aseo e vestiario.
- Outros almacéns.
- Dous aseos para o alumnado e un para o profesorado.

 

- Quince aulas de Ed. Primaria.
- Titoría de Audición e Linguaxe.
- Aula e titoría de Ped. Terapéutica.
- Titoría de Educación Primaria.
- Aula de Inglés.
- Almacéns.
- Vestiario de teatro.
- Dous aseos para o alumnado e dous para o profesorado.

 

 
- Un ximnasio con tatami.
- Aseos e duchas, masculinos e femininos.
- Almacéns de material deportivo.
Caldeiras.

 

- Salón de Actos.
- Aula de música.
- Local para actividades da ANPA.
- Tres aseos para o alumnado e un para o profesorado