Skip to Content

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2023-2024

Prazo de presentación de solicitudes:

 Do 20 ao de 30 de xuño (ambos os dous incluídos), en horario de atención ao público.

 

HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL DO 22 AO 29 DE XUÑO (INCLUÍDOS). 

 DE 10:00h a 13:00h.

 

 Documentación a presentar:

 1. Impreso de matrícula (ANEXO III-1)

 2. Fotocopia dos DNI dos proxenitores ou titores legais, e de ter, do alumno/a.

 3. Fotocopia da Tarxeta Sanitaria do/a alumno/a.

 4. Certificado médico do/a alumno/a (posibles enfermidades infecto-contaxiosas).

 5. Fotocopia da cartilla de vacinas.

 6. 2 fotografías do alumno/a tamaño carnet.

 7. De ser o caso, sentencia de separación ou divorcio e/ou convenio regulador.

 8. Solicitude de transporte.

 9. Certificado de empadroamento.

 10. Cuestionario de lingua materna (UNICAMENTE O ALUMNADO DE 4º CURSO DE E. INFANTIL – 3 ANOS)

11. Folla informativa sobre alerxias e intolerancias (de ser o caso).

12. Informe NEAE (Necesidades Específicas de Apoio Educativo) (UNICAMENTE PARA O ALUMNADO NEAE).

13. Certificado de escolarización do centro de procedencia (UNICAMENTE PARA O ALUMNADO PROCEDENTE DOUTRO CENTRO EDUCATIVO).

 

IMPORTANTE: A documentación que figura nesta listaxe que xa fose aportada coa Solicitude de Admisión non é necesario volver a presentala.

*Requírese instalar Abalar Móbil, por ser a principal forma de comunicación coas familias.

**Non serán admitidas as solicitudes nin a documentación presentadas fóra de prazo.

AdxuntoTamaño
Anexo III_Impreso matrícula.pdf101.39 KB
SOLICITUDE DE TRANSPORTE - CURSO 2022-2023_0.pdf543.16 KB
CUESTIONARIO LINGUA MATERNA.pdf508.91 KB
Opción relixión.pdf154.82 KB
Informatización de datos.pdf449.8 KB
Folla intolerancias e alerxias.pdf238.25 KB


blog | by Dr. Radut