Pago telemático do comedor por ABALAR, ATRIGA e pago presencial en entidades bancarias

Medios de pagamento do servizo do comedor escolar

Na seguinte publicación amosamos diferentes métodos de pago do comedor escolar. Ata o momento podíase realizar esta pagamento de xeito presencial ou ben empregando un DNI electrónico ou o certificado dixital. Lendo o artigo na súa totalidade podernase consultar todos os métodos dispoñibles ata o día de hoxe e a forma de xustificación dos mesmos.

 

 

PAGO DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR

O pagamento da carta de pago recibida do centro educativo, deberá ser aboada ata o día 20 do mes no que reciben a dita carta de pago, prazo estabrecido na normativa reguladora dos comedores escolares. Este pago, é requisito para continuar empregando o servizo de comedor escolar no vindeiro mes

 

 

Pagamento TELEMÁTICO a través da Oficina Virtual Tributaria da Consellería de Facenda

 

O acceso a esta modalidade de pago faise sen necesidade de certificado dixital nin DNI electrónico, de xeito telemático, copiando os datos que figuran na carta de pago que se lles envía cada mes. 

PREGÁMOSLLES NON FAGAN O PAGO ATA QUE RECIBAN A CARTA DE PAGO, PARA EVITAR ERROS NA CANTIDADE DE DÍAS A ABOAR.

 

https://ovt.atriga.gal/

 

Para empregar a aplicación ATRIGA da Consellería de Facenda, deberán activar a opción do navegador Chrome ou Mozilla Permitir POP-UPS ou ventás emerxentes

O pago da taxa efectuase na plataforma ATRIGA a través dos seguintes menús, onde deberán cumprimentar os datos que figuran na carta de pago que recibiron do centro educativo:

 

 

1. Oficina Virtual Tributaria / CIDADÁNS

 

 

2. Pago Telemático de Taxas e Prezos  -  Iniciar TAXA / Acceso LIBRE á taxa


 

 

3. Iniciar tramitación electrónica

 

 

 

4. Introducir os datos da taxa (recollidos na carta de pago que reciben en formato papel)

 

 

5. Introducir datos identificativos do pagador

 

 

6. PAGO TELEMÁTICO

 

 

7. Selección do método de pago telemático

 

 

 

* Nalgunhas modalidades de pagamento, as entidades colaboradoras poden esixir o pagamento dunha comisión pola prestación do servizo.

 

IMPRESCINDIBLE COMPLETAR ESTE PASO: Ao rematar o pago, a aplicación xerará un documento xustificativo do pago etiquetado como MODELO 730 en formato pdf, o cal nos deben achegar, ben impreso en papel ou remitindo o referido documento pdf ao correo electrónico

ceip.san.marcos@edu.xunta.es

 

 

 

Pagamento TELEMÁTICO a través da web ABALAR  

 

Para poder acceder a este servizo electrónico, deben acceder a través do navegador Microsoft Internet Explorer, e deben dispoñer dun DNI electrónico ou dun CERTIFICADO DIXITAL da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT). O acceso efectúase a través deste enderezo, premendo no botón “ACCESO AOS SERVIZOS”.

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/ 

Unha vez feito o pagamento a través de ABALAR, recibimos notificación electrónica e non é necesario aportar xustificante de pago, xa que é recollido na nosa aplicacion de COMEDORES ESCOLARES, polo que nesta modalidade de pago non se precisa achegar xustificante de pago en papel ou en pdf.

Máis información en:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/video-titorial-e-guia-de-uso-actualizada-para-o-pago-telematico-da-taxa-polo-uso-do-servizo-de

 

Pagamento PRESENCIAL nas entidades bancarias colaboradoras:

 

Banesto

Bankia (Caja Madrid)

Banco Sabadell

Caja Duero

Banco Gallego

ABanca

Banco Caixa Geral

Caixa Rural Galega

Banco Santander

IberCaja

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Targobank (Banco Popular Hipotecario)

Banco Pastor

Caja España

Caja Rural Zamora

 

Banco Popular Español

CaixaBank 
(La Caixa)

 

 

 

Unha vez feito o pago na entidade bancaria, deberán presentar no centro educativo a folla etiquetada “copia para a Administración”, co garimbo ou mecanización da entidade bancaria. Sinalar que as entidades bancarias non nos remiten notificación destos pagos.

 

O DITO XUSTIFICANTE PODE ACHEGARSE EN FORMATO PAPEL Á SECRETARÍA DO CENTRO EDUCATIVO OU EN FORMATO ELECTRÓNICO JPEG OU PDF, VIA E-MAIL AO CORREO ELECTRÓNICO ceip.san.marcos@edu.xunta.es

COIDADORES/AS COMEDOR

Estimadas familias

Como xa sabedes a Consellería permítenos ter doce coidadores en lugar dos dez que nos corresponden mentres dure esta situación tan atípica.

A día de hoxe só temos dez, por eso pregamos a vosa colaboración. Se tedes dispoñibilidade horaria entre as 12.15 da mañá e as 15.00 e queredes colaborar, mandade un correo ou chamade por teléfono ao centro  á maior brevidade posible.

GRAZAS

Comunicado da ANPA

Bos días

Achegamos comunicado da ANPA que nos solicita difusión.

Moitas grazas

Día non lectivo

Estimadas familias

Lembramos que mañá é un dos días non lectivos elixidos polo centro.

Vémonos de volta o martes.

 

Pago comedor

Estimadas familias.

Despois de consultar coa UAC informamos de como levar a cabo o pago a través da aplicación ABALAR

Hai que facelo dende un ordenador, non dende o móbil.

Acceder a ESPAZO ABALAR - SERVIZOS COMPLEMENTARIOS - COMEDOR . Aí debería aparecer a opción de pago online

 

 De todas maneiras, como hai moitas familias que están a ter problemas para o pago, imos achegar os impresos a través dos alumnos e alumnas. 

COMEDOR

Xa tedes á vosa disposición os impresos de pago do comedor a través da aplicación ABALAR.

Un saúdo

Powered by Drupal - Design by artinet