Souto

Estimadas familias

Despois de consultar a predicción meteorolóxica paraece que mañá pola mañá non vai chover así que aproveitaremos para ir ao souto o alumnado de Educación Infantil, 1º e 2º que son os grupos que irán en bus.

Se o tempo non o permitise quedaremos no centro.

Se pode ser, que traian roupa cómoda e lembrade que no autobús é extrictmente obrigatorio levar cubre bocas, polo que pregamos que todo o alumnado de infantil a traia.

Moitas grazas.

Un saúdo

Saída ao souto

Estimadas familias

Despois de consultar a predicción meteorolóxica paraece que mañá pola mañá non vai chover así que aproveitaremos para ir ao souto o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º B que son os grupos que irán camiñando.

Se o tempo non o permitise quedaremos no centro.

En canto ao resto de alumnado, que irá en bus, seguiremos atentos ás prediccións para aproveitar a primeira ocasión que se presente

Un saúdo.

Día non lectivo

Estimadas familias

O vindeiro día 11 de Outubro será non lectivo porque é o día que a Consellería elixiu para conmemorar o día do mestre

Moitas grazas.

Un cordial saúdo

HORARIO DE OUTUBRO A MAIO

Estimadas familias

Lembramos que hoxe xa comezamos co horario habitual do centro.

As saídas levaranse a cabo como os luns de setembro.

16.20  Infantil.

16.25  3º, 4º, 5º e 6º.

16.30  1º e 2º.

Se alguén vai comer á casa hai que vir a recollelo ás 13.15 horas e teñen que volver ás 15.00 horas. UN MESTRE OU COIDADOR ACUDIRÁ A ABRIR A PORTA.

 

Pago comedor

Estimadas familias:

Lembramos o proceso de pago mensual do comedor para aquelas familias que deben facelo a partires da auto declaración feita segundo o Anexo II.

 Axúntase os puntos da instrución de comedores que fan referencia a este tema:

 

INSTRUCIÓN 2/2021, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE, DO 1 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN DIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2021-2022

 

 6.2.6. Pagamento dos prezos públicos

Nos termos establecidos no artigo 15 do Decreto 132/2013, o pagamento mensual dos prezos públicos pola utilización do comedor escolar producirase de acordo coas seguintes pautas: Satisfarase entre o 1 e o 20 do mes seguinte ao da prestación do servizo. O importe que os usuarios deberán aboar resultará de multiplicar os prezos correspondentes polo número efectivo de días de uso do comedor cada mes. Os usuarios deberán comunicarlles obrigatoriamente aos centros de ensino os días que non vaian facer uso do comedor antes das 9.45 horas de cada día se queren que eses días nos sexan tidos en consideración nos pagamentos.

 .....

 O conseguinte ingreso das cantidades que corresponda, realizarase en calquera das entidades de depósito autorizadas pola Consellería de Facenda para actuar na xestión recadatoria de taxas e prezos desta comunidade autónoma. Os suxeitos obrigados conservarán os xustificantes do “pagamento para o interesado” e presentarán nos centros, nos 20 primeiros días de cada mes, os xustificantes de “pagamento para a Administración” debidamente validados polas entidades de depósito, para os efectos de complementar as posteriores comprobacións que deban efectuarse.

.....

 6.2.7. Consecuencias da falta de pagamento dos prezos públicos

Os centros deberán verificar que os usuarios xustifiquen os pagamentos e que estes sexan correctos, toda vez que a falta de aboamento total ou parcial do importe do servizo por parte dos usuarios será causa de perda da praza de comedor por acordo do Consello Escolar do centro. Os incumprimentos no pagamento dos prezos públicos de cada mes impedirán a utilización ao mes seguinte do comedor escolar, mentres non se proceda á oportuna regularización dos pagamentos, para a cal contarase cun prazo máximo de 2 meses.

Plan de continxencia

Estimadas familias

Achegamos o plan de continxencia para que o poidades consultar de ser preciso.

Powered by Drupal - Design by artinet