Recopilacións, materiais, xoguetes,...

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega ten como obxectivo fomentar o uso da nosa lingua e a divulgación da nosa cultura entre a comunidade educativa.
Para acadar a normalización do uso do galego organízanse diversas actividades ao longo do curso: recollida e edición de manifestacións da nosa cultura, celebración das letras galegas, potenciación de festas e xogos tradicionais, adquisición de materiais e bibliografía en lingua galega, edición do xornal escolar, traducción de documentación e circulares,...

Aquí publicamos algúns dos materiais que fomos realizando.
As emocións 
Por que é bo que aprendas ben o galego?
Festas cíclicas anuais
Recopilación de lendas
Recopilación de cantigas
Embarcacións tradicionais
Receitas de outono
Receitas de inverno
Receitas de primavera e verán

Xoguetes populares