Skip to Content

Publicación dos criterios e procedementos de distribución de máscaras entre alumnado matriculado en educación primaria, secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta Consellería e en centros privados concertado

Estimadas familias!

Na orde do 6 de novembro establécense os criterios e procedementos para a distribución de máscaras ao alumnado dos centros docentes públicos e concertados.

DESTINATARIOS

Os detinatarios desta axuda son aqueles alumnos e alumnas que reúnan os seguintes requisitos:

 • Alumnado que fóra beneficiario da axuda de material escolar.
 • Alumnado que pese a non recibir a axuda de material escolar, reúna as seguites condicións:
 1. Pertenza as familias cunha rentar per cápita inferior a 6000 euros.
 2.  Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia, ou teña unha discapacidade recoñecida igual ou superior ao 65 por cento, con independencia da renda familiar

PROCEDEMENTO

 • Corresponde aos centros tramitar as solicitudes a través da aplicación informática.
 • O alumnado que fose beneficiario da axuda a material escolar non terá que presentar solicitude no centro, quedará exento deste requisito.
 • O alumnado que non sendo beneficiario da axuda a material escolar pero reúna as condicións do apartado 1 anterior, terán que presentar solicitude no centro educativo co formulario de solicitude correspondente (Anexo I), e traer cuberto tamén (Anexo II),  xunto coa documentación solicitada na orde. Poderédelos descargar ben, na orde anterior ou ben pinchando aquí.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

O prazo para a presentación de solicitudes será de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación desta orde no DOGA. (14/11/2020 a 26/11/2021).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Ler na Orde anteriormente citada.

Días de libre disposición do centro

DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN DO CENTRO.

Estimadas familias:

Os días de libre disposición do centro, e polo tanto NON HABERÁ COLEXIO son:

 • 2 de novembro de 2020
 • 30 de abril de 2021.

MENÚS DO CEIP DE RIOTORTO

MENÚ DO MES DE DECEMBRO

Prema no enlace para ver o menú de decembro.

 

MENÚ DO MES DE NOVEMBRO

Prema no enlace para ver o menú de novembro.


MENÚ DO MES DE OUTUBRO

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN XERAL DE PAIS E NAIS DE INICIO DE CURSO

REUNIÓN XERAL DE PAIS E NAIS NO CEIP DE RIOTORTO

INSTRUCCIÓNS XERAIS

Entrada ás 10:00h no pavillón de deporte.

Comunicado da directora:

BENVIDOS AO NOVO CURSO ESCOLAR 2020-2021

INICICIO DO NOVO CURSO 2020-2021

Benvidos e benvidas ao tan ansiado curso escolar 2020-2021.

FELICES VACACIÓNS

Este ano non nos podemos despedir do noso alumnado como nos houbese gustado, especialmente o que remata Educación Primaria.

ENTREGA E PUBLICACIÓN DE NOTAS

ENTREGA E PUBLICACIÓN DE NOTAS

Hoxe venres 19 de xuño ás 15:00h publicaranse as notas en Abalar.

PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO ESCOLAR 2020-2021

PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO ESCOLAR 2020-2021

 Infórmase ás familias que todo o alumnado que solicitou matrícula no noso , obtivo praza por non ter que baremar, ao ter prazas suficientes para os demandantes.

A lista provisional dos novos e novas alumnas e alumnos admitidas e admitidos está exposta no taboleiro de anuncios dentro do centro, por non facerse pública dada a lei de protección de datos.

USO OBRIGATORIO DE MASCARILLAS

 

ACCESO AO CENTRO

Segundo a Orden SND/422/2020, do 19 de maio, pola  que se regulan as condiciones para o uso obligatorio de mascarilla durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, está obligado entrar con proteción aos espazos cerrados, polo tanto ao noso centro educativo.

FONDO DE LIBROS CURSO 2020-2021

AXUDAS PARA O CURSO 2020-2021

Fondo solidario: 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

Axudas para libros de texto: 1º e 2º de Educación Primaria e EE.

Material escolar: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º.

 

Publícase no DOG de hoxe 19 de maio de 2020 a convocatoria de Fondo Libros.

 Chegará con presentar unha única solicitude (aínda que sexan dous ou máis irmáns solicitantes escolarizados no mesmo centro) tanto para fondo solidario (3º,4º,5º,6º) ou  axudas libros (1º, 2º) coma para material escolar (1º,2º,3º,4º,5º.6º).  Os formularios (anexo I e II) estarán dispoñibles na secretaría do centro ou descargándoos, anexo I e II.

 As familias poderán realizar a solicitude na aplicación FONDOLIBROS: unha vez cuberta e co número de solicitude asignado, poden imprimila e ENTREGALA NO CENTRO ou ben presentala na SEDE ELECTRÓNICA.  

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA:

CHAVE 365

É un sistema para identificarse online para calquera trámite da Xunta. MOI RECOMENDABLE.

 O prazo remata o 19 de xuño.  

 1. PARTICIPAR NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DESDE 3º A 6º DE PRIMARIA
Para ser beneficiario do fondo de libros é condición indispensable ter devolto os libros de texto emprestados no curso 2019-2020.
Teranse en conta ás seguintes datas:
 • Ata o 19 de xuño. Devolución nas respectivas aulas do centro dos libros emprestados.
 • 01 de xullo. Publicación da relación provisional cos libros adxudicados.
 • 02 e 03 de xullo. Período de reclamación á adxudicación provisional.
 • 06 de xullo. Publicación da relación definitiva de adxudicacións. Primeiros días de clase de setembro. Entrega dos libros asginados do alumnado.
NOTA:
 • No curso 2020-2021, cambiaranse os libros de 1º, 3º e 5º de E.P.
 • Polo tanto, o fondo de libros deste niveis queda vacío.
 • As familias que teñan aprobada a axuda, recibirán ben 4 libros ou 6 l, en función da renda proporcionados polo centro educativo.
 • Os alumnos de  4º e 6º beneficiaranse do fondo de libros do centro, polo que os alumnos e alumnas destes niveis terán os libros do fondo do centro.

 

2. SOLICITAR AXUDAS PARA A ADQUISIÓN DE LIBROS

Para o alumnado de 1º e 2º de Primaria.
 • Do 01 ao 06 xullo. Entregarase o Vale de libros aos solicitantes que teñen dereito ao mesmo. 

3. SOLICITAR AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

 • Do 01 ao 06 de xullo.
 • Entregarase o Vale para material aos solicitantes que teñen dereito ao mesmo.   A solicitude deberá estar asinada pola pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da oonvocatoria, cumpre os requisitos esixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo, que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto recibidos. PARA MÁIS INFORMACIÓN PODE PREGUNTAR NA SECRETARÍA DO CENTRO OU NA WEB DA XUNTA DE GALICIA PREMENDO NO SEGUINTE ENLACE 
Distribuir contido


by Dr. Radut