Skip to Content

TORTÍN 23-24

MENÚ ESCOLAR DO MES DE XUÑO

Estimadas familias,

Adxúntase o menú do comedor escolar para o mes de xuño.

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2024/2025

No DOG do 20 de maio de 2024, saiu publicada a Orde do 7 de maio de 2024  pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2024/2025.

 

Poderase solicitar:

- Fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º,4º, 5º e 6º de E.P.

- Axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado de 1º e 2º de E.Primaria.

- Axudas para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en E.Primaria.

 

NORMAS

- O prazo de presentación de solicitudes será do 21 de maio ao 21 de xuño.

- So se presentará unha única solicitude para todos os fillos admitidos no mesmo centro para o curso 2024/2025 (en caso de presentar a solicitude de xeito presencial).

-As solicitudes podranse presentar dos seguintes xeitos:

 • Cubrindo os Anexos I e II e presentándoos no centro.
 • Presentando as solicitudes directamenta na Sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/portada

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

- Anexo I (deberá vir asinada polos dous proxenitores)

- Anexo II para a comprobación dos membros computables da unidade familiar, agás o solicitante.

- Copia do libro de familia, onde figuren os membros computables da unidade familiar.

- En caso de separación ou divorcio deberase achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde cosnte a atribución da custodia do/a menor.

- Certificado acreditativo do grao de discapacidade.

 

 

MENÚ COMEDOR ESCOLAR MES DE MAIO

  Estimadas familias,

Adxúntase o menú do comedor escolar para o mes de maio.

MENÚ COMEDOR ESCOLAR MES DE ABRIL

  Estimadas familias,

Adxúntase o menú do comedor escolar para o mes de abril.

 

MENÚ COMEDOR ESCOLAR MES DE MARZO

  Estimadas familias,

Adxúntase o menú do comedor escolar para o mes de marzo.

PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2024-2025

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN:  DO 1 AO 20 DE MARZO DE 2024

 

 

 

 

NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN:

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión do alumnado en centros que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

ORDE do 21 de outubro de 2022, pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de infantil,e ducación primaria, educación secundaria obrigatoira e bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos do procedemento ED550A, ED550B, ED550C)

CÓMO PRESENTAR UNHA SOLICITUDE:

 1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:
  Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Crear e Confirmar”. Feito isto poderá descargala para asinar e presentar no centro.

 2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica
  Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital, para iso deberá premer na icona verde que se atopa arriba á dereita. Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Confirmar solicitude” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá asinar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de sinatura remate correctamente. Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar solicitude.
  IMPORTANTEDebe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, o anexo II bis dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR, última páxina da solicitude que pode visualizar e descargar nesta aplicación).

 3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro

 

Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando o arquivo adxunto.

 

MENÚ ESCOLAR MES DE FEBREIRO

  Estimadas familias,

Adxúntase o menú do comedor escolar para o mes de febreiro.

ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS ADSCRITOS PARA O CURSO 2024-2025

 

RESERVA PRAZA PARA 1º DA ESO - CURSO 2024/2025

O prazo de solicitudes abranguerá do 15 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2024

Iníciase a fase de reserva de praza nos centros de adscrición, no noso caso o alumnado de 6º de Educación Primaria ten preferencia na reserva de praza para 1º da ESO no IES Enrique Muruais (A Pontenova).

Para facer efectiva a reserva de praza deberase presentar unha solicitude de forma presencial ou telemática.

 • SOLICITUDE TELEMÁTICA a través da Sede Electrónica, accedendo a admisionalumnado utilizando como usuario a Chave 365 ou o Certificado Dixital.      
 • SOLICITUDE PRESENCIAL presentando o ANEXO I cuberto na Secretaría do centro. 

 INSTRUCCIÓNS PARA CUBRIR O ANEXO I

-A 3ª folla do ANEXO I debe ir asinada preferentemente polos dous proxenitores. No caso de proxenitores separados ou divorciados debe ir asinada polos dous.

Na 4ª folla do ANEXO I "Comprobación de datos da unidade de convivencia" deberán cubrirse nome e apelidos, NIF e relación de parentesco co alumno/a  (pai, nai e irmáns). Se os fillos son menores de idade autorizará o pai ou a nai coa súa sinatura.

NADAL 2023

Distribuir contido


by Dr. Radut