Skip to Content

FELICES VACACIÓNS

Este ano non nos podemos despedir do noso alumnado como nos houbese gustado, especialmente o que remata Educación Primaria.

ENTREGA E PUBLICACIÓN DE NOTAS

ENTREGA E PUBLICACIÓN DE NOTAS

Hoxe venres 19 de xuño ás 15:00h publicaranse as notas en Abalar.

PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO ESCOLAR 2020-2021

PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO ESCOLAR 2020-2021

 Infórmase ás familias que todo o alumnado que solicitou matrícula no noso , obtivo praza por non ter que baremar, ao ter prazas suficientes para os demandantes.

A lista provisional dos novos e novas alumnas e alumnos admitidas e admitidos está exposta no taboleiro de anuncios dentro do centro, por non facerse pública dada a lei de protección de datos.

USO OBRIGATORIO DE MASCARILLAS

 

ACCESO AO CENTRO

Segundo a Orden SND/422/2020, do 19 de maio, pola  que se regulan as condiciones para o uso obligatorio de mascarilla durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, está obligado entrar con proteción aos espazos cerrados, polo tanto ao noso centro educativo.

FONDO DE LIBROS CURSO 2020-2021

AXUDAS PARA O CURSO 2020-2021

Fondo solidario: 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

Axudas para libros de texto: 1º e 2º de Educación Primaria e EE.

Material escolar: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º.

 

Publícase no DOG de hoxe 19 de maio de 2020 a convocatoria de Fondo Libros.

 Chegará con presentar unha única solicitude (aínda que sexan dous ou máis irmáns solicitantes escolarizados no mesmo centro) tanto para fondo solidario (3º,4º,5º,6º) ou  axudas libros (1º, 2º) coma para material escolar (1º,2º,3º,4º,5º.6º).  Os formularios (anexo I e II) estarán dispoñibles na secretaría do centro ou descargándoos, anexo I e II.

 As familias poderán realizar a solicitude na aplicación FONDOLIBROS: unha vez cuberta e co número de solicitude asignado, poden imprimila e ENTREGALA NO CENTRO ou ben presentala na SEDE ELECTRÓNICA.  

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA:

CHAVE 365

É un sistema para identificarse online para calquera trámite da Xunta. MOI RECOMENDABLE.

 O prazo remata o 19 de xuño.  

 1. PARTICIPAR NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DESDE 3º A 6º DE PRIMARIA
Para ser beneficiario do fondo de libros é condición indispensable ter devolto os libros de texto emprestados no curso 2019-2020.
Teranse en conta ás seguintes datas:
 • Ata o 19 de xuño. Devolución nas respectivas aulas do centro dos libros emprestados.
 • 01 de xullo. Publicación da relación provisional cos libros adxudicados.
 • 02 e 03 de xullo. Período de reclamación á adxudicación provisional.
 • 06 de xullo. Publicación da relación definitiva de adxudicacións. Primeiros días de clase de setembro. Entrega dos libros asginados do alumnado.
NOTA:
 • No curso 2020-2021, cambiaranse os libros de 1º, 3º e 5º de E.P.
 • Polo tanto, o fondo de libros deste niveis queda vacío.
 • As familias que teñan aprobada a axuda, recibirán ben 4 libros ou 6 l, en función da renda proporcionados polo centro educativo.
 • Os alumnos de  4º e 6º beneficiaranse do fondo de libros do centro, polo que os alumnos e alumnas destes niveis terán os libros do fondo do centro.

 

2. SOLICITAR AXUDAS PARA A ADQUISIÓN DE LIBROS

Para o alumnado de 1º e 2º de Primaria.
 • Do 01 ao 06 xullo. Entregarase o Vale de libros aos solicitantes que teñen dereito ao mesmo. 

3. SOLICITAR AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

 • Do 01 ao 06 de xullo.
 • Entregarase o Vale para material aos solicitantes que teñen dereito ao mesmo.   A solicitude deberá estar asinada pola pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da oonvocatoria, cumpre os requisitos esixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo, que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto recibidos. PARA MÁIS INFORMACIÓN PODE PREGUNTAR NA SECRETARÍA DO CENTRO OU NA WEB DA XUNTA DE GALICIA PREMENDO NO SEGUINTE ENLACE 

REAPERTURA DO PRAZO DE SOLICITUDE DE MATRÍCULA PARA OS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DO 11AO 18 DE MAIO.

INFORMACIÓN SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O VINDEIRO CURSO 2020-2021

 

Segundo a RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se da publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da Situación de Emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, do 5 de maio de 2020, dende o 11 ao 18 de Maio reanúdase o prazo de presentación de solicitudes de matrícula para os centros de ensino non universitario.

O horario de atención ao público para o proceso de admisión será de luns a venres en horario de 10:00H a 14:00 h.

Poderán chamar ao 982 87 07 12 para concertar a cita.

Podes cubir a túa solicitude de admisión a través da web ou descargar este impreso e entregalo no centro.

 • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido ata o 26 de xuño de2020.

 • Formalización da matrícula en educación infantil e primaria do 1 ao 10 de xullo de 2020.

 

ÁNIMO VECIÑOS DE RIOTORTO

 ÁNIMO VECIÑOS DE RIOTORTO

Estimadas familias, veciños e veciñas de Riotorto!

Nestes momentos tan difíciles, de tanta dor e incertidumbre, os membro da Anpa do Ceip de Riotorto quérenvos enviar moita forza e ánimo para que pensedes que pronto volveremos á normalidade e todo isto quedará nunha fea anécdota que contaremos aos nosos e ás nosas netas.

Para darvos este ánimo, a Anpa uniu a tódolos estamentos do Ceip de Riotorto nesta fermosa actividade.

Dende a dirección do centro e o claustro de mestres queremos darvos as GRAZAS, por esta iniciativa tan fermosa.

 

INFORMACIÓN PARA USAR WEBEX EDU, APLICACIÓN PARA VIDEOCONFERENCIA CON MESTRES

 

APLICACIÓN WEBEX EDU, INSTRUCCIÓNS PARA CONECTAR COS MESTRES QUE FAGAN USO DESTA APLICACIÓN.

 

VACACIÓNS DE SEMANA SANTA

DESCANSO DE ACTIVIDADE LECTIVA NA SEMANA SANTA

 Estimadas familias:

Dende o día 6 de ata o 14 de Abril son as vacacións de Semana Santa, segundo o calendario escolar para o curso 2019/ 20, polo que non se poñeran actividades para o alumnado nestas datas.

Aconsellamos soamente que os nenos e nenas que non acabaran o que se estivo a mandar que aproveiten para poñerse ao día e ir ao ritmo dos demáis despois.

Dende o claustro de mestres desexámosvos moito ánimo neste tempos difíciles! 

Forza, pronto volveremos a tan ansiada normalidade!

 

 

 

AXUDA ÁS FAMILIAS DO ALUMNADO BENEFICIADO DE BOLSA DE COMEDOR

Axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19.

Orde do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19, co levantamento dos prazos de suspensión do procedemento (código de procedemento ED601B).Prema aquí para ver a orde.

 

Solicitudes. Lugar e prazo de presentación

1. Tendo en conta a condición previa de comensal gratuíto ou semigratuíto dun euro, as solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

As familias que acrediten dificultades para formalizar a solicitude por medios electrónicos poderán solicitar que o equipo directivo do centro educativo en que se escolarizan as/os súas/seus fillas/os colaboren na formalización da solicitude. Para estes efectos, os centros con comedor escolar habilitarán un horario especifico que anunciarán ás familias.


 Tendo en conta a especial vulnerabilidade do colectivo beneficiario e a inmediatez con que debe de ser atendido, establécese un prazo especial de presentación de solicitudes para atender o pagamento das compensacións que comezará o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e rematará o 6 de abril, ambos os dous incluídos.

 A quen vai dirixida a axuda?

As axudas van dirixidas ás familias do alumnado usuario de comedor que teñen gratuidade total (non pagan nada) ou ás que son pagadoras de 1€.

Que ides recibir?

 • A axuda que se vai a percibir é de: 2,50€ por día, o alumnado que ten gratuidade total e de 1,50€ por día, o alumnado que paga 1€.
 • A axuda farase en 2 pagamentos: 1 Pagamento: polo período do 16 de marzo ata o 03 de abril (14 días) e 2º Pagamento: Si se prorroga a situación de alarma.

 

 

Nota: A dirección do centro informa que as familias que non poden tramitalo telemáticamente poderán facelo coa axuda da direccción do centro. 

 A presentación pódese facer de 3 formas:

 

          1.- A través da sede electrónica da Xunta de Galicia (pincha aquí) (para todos aqueles que teñan a Chave 365, Certificado dixital ou DNI electrónico) 

 

          2.- Enviando un correo electrónico ao colexio: ceip.riotorto@edu.xunta.es co  formulario que aparece na orde cuberto.

 

          3.- Chamando ao centro ao seguinte teléfono: 982870712

IMPRESO DE SOLICITUDE EDITABLE.

Prema aquí para cubrir e mandalo ao centro por correo electrónico xunto coa autorización.

 

AUTORIZACIÓN PARA A TRAMITACIÓN DA AXUDA.

Prema aquí para a súa descarga.

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POLO EQUIPO DIRECTIVO

A documentación solicitada polos equipos directivos que deban axudar ás familias nesta tramitación terán que solicitar -por vía telefónica e/ou correo electrónico- os seguintes datos:
a) DNI ou NIE da persoa representante legal do alumnado (titor/a)
b) Condicións de beneficiarios de comedor nas bases de datos da Consellería
c) Nome e apelidos do titor/a; nome, apelidos e curso dos fillos/fillas
d) Número de conta bancaria no que se quere recibir o aboamento da axuda.

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut