CRITERIOS E PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS

  ALUMNADO DESTINATARIO

a) NON ten que presentar solicitude: O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.

b) Ten que presentar solicitude: O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

     • Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

     • Alumnado matriculado en educación especial.

     • Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

     • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

Forma de presentación: no Centro.

Prazo: do 16 ao 27 de novembro

IMPRESO-SOLICITUDE

ORDE COMPLETA