MEDIDAS ANTI COVID-19

Persoal sanitario veunos facer diversos exercicios coa finalidade de protexernos. COVID-19. Moi útiles