O Noso Claustro

Organigrama

 

Equipo directivo:

Directora:               Mª  Belén Alejano Monge

Xefa de Estudos:   Vinca Rolán García

Secretaria:             Mª Jesús López González

 

Titorías:

E. Infantil:

 • 3 anos (4º EI):  Antía Seixo Vázquez
 • 4 anos (5º EI): Vinca Rolán García
 • 5 anos (6º EI):  Sheila Abalde Cameselle
 • Apoio:  Mª Rocío Pérez Pérez

E. Primaria:

  • 1º Primaria: Mª José Martínez López
  • 2º Primaria: Antonio Aires González
  • Primaria: Julia González González
  • Primaria: Noemí Moreira Cousido
  • 5º Primaria: José Ignacio Maceda Casas
  • 6º A Primaria: Mª Jesús López González
  • 6º B Primaria : Mª  Belén Alejano Monge

 

Profesorado especialista:

 • María Costas Muñoz                    (Lingua estranxeira-inglés)
 • Emma Otero Lamas                     (E. Física)
 • Antón López González                 (E. Musical)
 • Cristina Márquez Fernández        (Relixión e Moral Católica)
 • Rosa Mª Calvo Serantes              (Pedagoxía Terapéutica)
 • Mª Mercedes Fernández Méndez    (Orientación Escolar)
 • Elena Vázquez Bugarín                (Audición e Linguaxe)

 

 

Distribuir contido