O Noso Claustro

Organigrama

 

Equipo directivo:

Directora:               Mª  Belén Alejano Monge

Xefa de Estudos:   Vinca Rolán García

Secretaria:             Mª Jesús López González

 

Titorías:

E. Infantil:

 • 3 anos (4º EI): Sheila Abalde Cameselle 
 • 4 anos (5º EI): Antía Seixo Vázquez 
 • 5 anos (6º EI): Vinca Rolán García 
 • Apoio:  Mª Rocío Pérez Pérez

E. Primaria:

  • 1º Primaria: Jorge Fernández Mariño
  • 2º Primaria: Conchi Rial Fernández
  • PrimariaAntonio Aires González
  • Primaria: Julia González González
  • 5º Primaria: Mª Jesús López González
  • 6º Primaria : Mª  Belén Alejano Monge

 

Profesorado especialista:

 • María Costas Muñoz                    (Lingua estranxeira-inglés)
 • Emma Otero Lamas                     (E. Física)
 • Antón López González                 (E. Musical)
 • Cristina Márquez Fernández        (Relixión e Moral Católica)
 • Rosa Mª Calvo Serantes              (Pedagoxía Terapéutica)
 • Emilia Padro Figueroa                  (Orientación Escolar)
 • Rafael Lorenzo San Martín           (Audición e Linguaxe)

 

 

Distribuir contido