O Noso Claustro

Organigrama

                                                                                              

TITORÍAS

EDUCACIÓN INFANTIL

3 anos (4º E.I.)

Mª Rocío Pérez Pérez

4 anos (5º EI)

Sheila Abalde Cameselle 

5 anos (6º EI)

Antía Seixo Vázquez 

Apoio

Vinca Rolán García 

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Primaria

Cristina Rodríguez Arias

 

2º Primaria

Jorge Fernández Mariño

 

3º Primaria

Mª Concepción Rial Fernández

 

4º Primaria

 

Antonio Aires González

5º Primaria

Mª  Belén Alejano Monge

 

6º Primaria

Mª Jesús López González

 

MESTRES/AS ESPECIALISTAS

Lingua estranxeira-inglés

María Costas Muñoz 

E. Física

Emma Otero Lamas

E. Musical

Antón López González 

Relixión e Moral Católica

Cristina Márquez Fernández  

Pedagoxía Terapéutica

Rosa Mª Calvo Serantes 

Orientación

Mar Silva Álvarez

Audición e Linguaxe

Alexandra Ben García

 

EQUIPO DIRECTIVO

Directora

Vinca Rolán García

Xefe de Estudos  

Jorge Fernández Mariño

Secretario             

Antón López González  

 

INSPECCIÓN

Inspector

Eduardo David Seco Fernández

Distribuir contido