COMPOSICIÓN CONSELLO ESCOLAR

 

COMPOSICIÓN CONSELLO ESCOLAR

MEMBROS NATOS/AS

Directora: Vinca Rolán García

Xefe de estudos: Jorge Fernández Mariño

Secretario: Antón López González

MEMBROS ELECTOS/AS

Representantes Profesorado

Representantes dos/as pais/nais

Representante P.A.S

Sheila Abalde Cameselle

Antonio Aires González

Mª Belén Alejano Monge

Mª Jesús López González

Mª Concepción Rial fernández

Luciano Abalde Alonso

Mª Pilar Fernández Carrera

Bibiana López Vieitez

Janire Saiz Rodríguez

Alfonso Pajón Santos

MEMBROS DESIGNADOS/AS

Representante da ANPA

Representante do Concello

Pilar Ramos Puig

Mª Gabriela Romero Bandeira

 

 

COMPOSICIÓN COMISIÓN ECONÓMICA

 

COMPOSICIÓN COMISIÓN DE CONVIVENCIA

PRESIDENTA

Vinca Rolán García

 

PRESIDENTA

Vinca Rolán García

SECRETARIO

Antón López González

 

REPRESENTANTE

PROFESORADO

Jorge Fernández Mariño

REPRESENTANTE

PROFESORADO

Antonio Aires González

 

REPRESENTANTE

FAMILIAS

Pilar Ramos Puig

REPRESENTANTE

FAMILIAS

Janire Saiz Rodríguez

 

PAS

Alfonso Pajón Santos