COMPOSICIÓN CONSELLO ESCOLAR

 

COMPOSICIÓN CONSELLO ESCOLAR

MEMBROS NATOS/AS

Directora: Emma Otero Lamas

Xefe de estudos: Antonio Aires González

Secretaria: Sheila Abalde Cameselle

MEMBROS ELECTOS/AS

Representantes Profesorado

Representantes dos/as pais/nais

Representante P.A.S

 

Mª Luz Valado González

Rocío Pérez Pérez

Mª Jesús López González

 

Luciano Abalde Alonso

Mª Pilar Fernández Carrera

Bibiana López Vieitez

Janire Saiz Rodríguez

Alfonso Pajón Santos

MEMBROS DESIGNADOS/AS

Representante da ANPA

Representante do Concello

Pilar Ramos Puig

José Antonio Franco Reza

 

 

COMPOSICIÓN COMISIÓN ECONÓMICA

 

COMPOSICIÓN COMISIÓN DE CONVIVENCIA

PRESIDENTA

Emma Otero Lamas

 

PRESIDENTA

Emma Otero Lamas

SECRETARIA

Sheila Abalde Cameselle

 

REPRESENTANTE

PROFESORADO

Antonio Aires González

REPRESENTANTE

PROFESORADO

MªJesús López González

 

REPRESENTANTE

FAMILIAS

Pilar Ramos Puig

REPRESENTANTE

FAMILIAS

Janire Saiz Rodríguez

 

PAS

Alfonso Pajón Santos